Reflektujuće trake No Comments

Objavljen vodič za označavanje

Agencija za bezbednost saobraćaja objavila je vodič za označavanje kontura vozila reflektujućim oznakama.

U ovom vodiču razlikuju se konturno i linijsko označavanje, a data je i detaljna specifikacija koja predviđa da se  na zadnjoj strani vozila mogu koristiti crvena i žuta reflektujuća traka, dok se na bočnim stranama mogu koristiti žuta i bela reflektujuća traka. Za upotrebu na ceradama preporučena je upotreba traka za meke podloge, dok se za ostale površine koriste trake za tvrde podloge

Uputstvo za označavanje možete pronaći na ovom linku

Reflektujuće trake No Comments

Stupio na snagu novi Pravilnik

U skladu sa novim Pravilnikom o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju (PDF) sva vozila čija:

Na zadnjoj strani se mogu koristiti žuta i crvena reflektujuća traka, dok se na bočnim stranama mogu koristiti žuta i bela reflektujuća traka.