Idealan proizvod za obeležavanje kamiona i prikolica. Visoke perfomanse u svim uslovima, visoka vidljivost čak i u najnepovoljnijim klimatskim uslovima u toku noći i zore.

  • Odlična vidljivost u noćnim uslovim
  • Lako za sečenje, rukovanje i nanošenje
  • Metalizovana poliesterska konstrukcija koja onemogućava pucanje
  • Otporna na sredstva za čišćenje
  • 5 godina garancije

Za zadnju stranu može se koristiti i crvena reflektujuća traka.

Postoje dva načina obeležavanja, linijsko i konturno obeležavanje, što je detaljnije objašnjeno u uputstvu za označavanje

Sertifikat: ECE 104 Class C

Zakonska regulativa

Obaveza obeležavanja kontura vozila, za duga i teška vozila utvrđena je Pravilnikom o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima, čl. 66 i čl. 121. Obaveza obeležavanja kontura vozila odnosi se na vozila preko 2,1m širine i 6,0m

Traka je otporna na različite atmosferske uslove u skladu je sa evropskom regulativom ECE 104 ( klimatska, fotometrijska i kolorimetrijska stabilnost, otpornost na koroziju i benzin ). Visoke performanse u svim uslovima, visoka vidljivost čak i u najnepovoljnijim klimatskim uslovima u toku noći i zore. Retrorefleksija je nazavisna od orijentacije ( horizontalno/vertikalno ).

Oznaka trake Širina (mm) Dužina (m) Boja Podloga
RF Y104T 50 50 žuta tvrda
RF R104T 50 50 crvena tvrda
RF W104T 50 50 bela tvrda