Reflektujuće trake No Comments

U skladu sa novim Pravilnikom o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju (PDF) sva vozila čija:

Na zadnjoj strani se mogu koristiti žuta i crvena reflektujuća traka, dok se na bočnim stranama mogu koristiti žuta i bela reflektujuća traka.

 

Leave a Reply