Opšta pravila za označavanje

Reflektivne površine za označavanje kontura vozila obavezno moraju biti postavljene:

  • na zadnjoj strani vozila višeg od 2,1 m;
  • na bočnim stranama vozila čija dužina prelazi 6 m;

i to na vozila kategorije О3 i О4 i N2, najveće dozvoljene mase koja prelazi 7,5 t, i vozila vrste N3 osim na šasiji teretnog vozila, nekompletnom vozilu i tegljaču.

Delimične ili celovite konturne oznake ne smeju se koristiri na prednjoj strani vozila

Propisi vezani za ugradnju reflektujućih traka za označavanje kontura vozila zahtevaju da na zadnjoj strani bude ugrađena celovita konturna oznaka, odnosno oznaka koja označava konture vozila u neprekidnoj liniji, i na bočnim stranama delimična ili celovita konturna oznaka.

Konturno označavanje

Ukoliko se koristi delimična konturna oznaka neophodno je da horizontalna dimenzija bude označena neprekidnom linijom dok se vertikalna dimenzija obeležava u uglovima.

Ukoliko je zbog konstrukcionih stvostava nemoguće ugratiti celovitu konturnu oznaku, može se koristiti neprekidno linijsko označavanje (širina i dužina).

Linijsko označavanje

Kabina tegljača je izuzeta iz zahteva

Reflektujuće trake moraju biti postavljene što je bliže moguće ivicama vozila – najdalje 600mm od ivice i pokrivati minimalno 70% površine.

Linijske i konturne oznake donjih elemenata moraju biti ugrađene što je niže moguće unutar raspona od 250mm i 1500mm od tla.

Gornji elementi konturne oznake moraju biti postavljeni najviše 400mm od gornje ivice vozila.

Ukoliko se koristi delimična konturna oznaka elementi koji formiraju ugao od 90 stepeni moraju biti minimalne dužine po 250mm

Uputstvo za označavanje

Preuzmite zvanično PDF uputstvo za označavanje koje je izdala agencija za bezbednost saobraćaja

Označavanje cisterne
Platforma
Mešalica za beton
Vozilo sa huk-liftom
Vozilo za odvoz smeća
Vozilo za prevoz vozila